Home > สาระน่ารู้เกี่ยวกับการวิ่ง

การสร้างโปรแกรมการฝึกซ้อมวิ่งระยะไกล
โดย อ.สถาวร จันทร์ผ่องศรี ( เวลา 09:55:00)
NO IMAGES
 
การสร้างโปรแกรมการฝึกซ้อมวิ่งระยะไกล
 

การวางโปรแกรมการฝึกซ้อมของนักวิ่งระยะไกล
จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งจะขอใช้ภาษาง่ายๆ คือ
ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมร่างกาย โดยการสร้างความทนทานของระบบต่างๆ
ระยะที่ 2 จะต้องพัฒนาคุณภาพเพื่อเข้าสู่ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
ระยะที่ 3 เป็นการเตรียมเข้าสู่การแข่งขัน
ทั้ง 3 ระยะ ใช้ช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยพิจารณาจาก
1. คุณภาพของนักกีฬาในปัจจุบัน
ถ้าเป็นนักวิ่งที่มีอายุการฝึกมาพอสมควรและไม่มีอาการบาดเจ็บ ระยะที่ 1 อาจจะใช้เวลาที่ไม่นานนัก แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อที่ 2 ถ้ามีเวลาของเป้าหมายการแข่งขันนานพอสมควรก็ต้องกลับมาเข้าสู่ระยะที่ 1 เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นนักวิ่งที่เพิ่งจะเริ่มต้น หรือมีการซ้อมที่ไม่เป็นระบบ การเตรียมในระยะที่ 1 มีความสำคัญมากถึงมากที่สุดแต่เป็นระยะที่นักวิ่งจะต้องใช้ความอดทนพอสมควร. 2. ระยะเวลาของเป้าหมายที่กำหนดไว้
ก่อนวางโปรแกรมจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายการแข่งขันที่ชัดเจน
อย่างน้อยควรมี 60 วัน เพราะจะสามารถวางช่วงเวลาการฝึกซ้อมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น นักกีฬาจะไม่ถูกวางแบบแผนการซ้อมอย่างรีบเร่ง ซึ่งอาจจะเป็นผลในทางลบกับนักกีฬาในอนาคต
ในระยะที่ 2 นักวิ่งจะเริ่มเห็นเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ เพราะจะเริ่มวิ่งได้ง่ายขึ้น เวลาเริ่มดีขึ้น แต่จะเป็นระยะที่เหนื่อยที่สุด ใครจะวิ่งได้ดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระยะนี้
3. ระยะทางของเป้าหมายแข่งขัน
เป็นเงื่อนไขหนึ่งสำหรับนักวิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบกับคุณภาพในปัจจุบันของตัวเอง ถ้าไม่พร้อมก็ต้องวางแผนให้เหมาะสม อาจจะต้องยกเลิกการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเตรียมให้พร้อมในครั้งต่อไป
 
แสดงความคิดเห็น  
ไม่มีข้อความแสดงความคิดเห็น
 
การแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สมัครสมาชิกได้ ที่นี่ คลิก
 
ประวัติชมรมวิ่ง | สมัครสมาชิก | ข่่าวสารงานวิ่ง | สาระน่ารู้ | กระทู้พูดคุย | รูปภาพงานวิ่ง
Copyright @ 2007-2010 www.bangkhunthianjoggingclub.com. All rights Reserved. Powered By knsworldnet.com|.