กลับหน้าแรก > กลับหน้ากระทู้
หลักพื้นฐานในการฝึกซ้อม
 

หลักพื้นฐานในการฝึกซ้อม
โดย อ.บุญส่ง นครสวรรค์

นักวิ่งจำนวนมิใช่น้อยที่ทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักวันแล้ววันเล่าโดยไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนให้กับตนเองว่า ทำไปเพื่ออะไร และทำไมจึงต้องทำเช่นนั้น ความไม่เข้าใจในขบวนการของการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง ทำให้นักวิ่งไร้ทิศทางและขาดจุดมุ่งหมายในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ตนเองปรารถนาหรือไฝ่ฝันไว้
การฝึกซ้อมและการแข่งขันนับเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องนำมาประกอบรวมกันเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่สามารถนำมาเป็นกฏพื้นฐานที่สำคัญได้ 3 ประการที่นักวิ่งควรยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาการฝึกซ้อมสู่ความเป็นเลิศ หรือเพียงเพื่อสุขภาพ คือ เพื่อชีวิตนั่นเอง
กฏพื้นฐานที่สำคัญ 3 ข้อดังกล่าวคือ
1. การรู้จักประมาณตนเอง
การรู้จักประมาณตนเอง ถือได้ว่าเป็นกฏที่สำคัญข้อแรกของการฝึกซ้อม ซึ่งหมายถึง การไม่พยายามที่จะทำอะไรหักโหมหรือหนักมากเกินไปในการฝึกซ้อม เช่น นักวิ่งหน้าใหม่ต้นทุนการวิ่งยังน้อยประสบการณ์ในการฝึกซ้อมไม่มี ไม่ควรพยายามฝึกวิ่งให้ได้ระยะทาง 100 กิโลเมตรขึ้นไปต่อสัปดาห์ เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บที่รุนแรง จนกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคที่บั่นทอนจิตใจและอายุการเป็นนักวิ่งต้องสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วหรือก่อนวัยอันสมควร
ด้วยเหตุนี้ หัวใจสำคัญของหลักการรู้จักประมาณตนเอง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิ่งต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อประสิทธิภาพการวิ่งและสุขภาพของตัวเอง
2. ความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อม
ความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อม คือ กฏสำคัญข้อที่ 2 ของการฝึก เป็นกลวิธีหนึ่งที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการฝึกซ้อมที่หักโหมหรือหนักมากเกินไป เพราะการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและมีระบบแบบแผนที่ถูกต้องรัดกุม จะส่งผลให้ร่างกายสามารถปรับตัวรับความหนักหรือความกดดันในการฝึกซ้อมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการที่จะพัฒนาความสามารถและสมรรถภาพทางกายของนักวิ่งให้ก้าวหน้าสูงยิ่งขึ้น
ความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สมรรถภาพพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ยิ่งระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมถูกสะสมไว้ยาวนานมากเพียงใด จะยิ่งช่วยเป็นเกราะป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน หากมีเหตุหรือปัญหาให้จำเป็นต้องหยุดชะงักการฝึกซ้อมการเสื่อมสภาพของร่างกายจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และสามารถกลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วกว่านักวิ่งที่ขาดการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. การพักผ่อน
การพักผ่อน เป็นกฏสำคัญข้อที่ 3 เพราะการพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักกีฬาที่เป็นนักวิ่ง แต่ในความเป็นจริงมักจะถูกละเลยจนอาจกล่าวได้ว่า เป็นกฏที่ถูกนักกีฬาที่เป็นนักวิ่งปฏิบัติน้อยที่สุดก็ว่าได้
เพราะเหตุใดนักกีฬาที่เป็นนักวิ่งจึงต้องพักผ่อนมากกว่าคนทั่วไป
ประการแรก ร่างกายต้องทำงานมากกว่าคนปกติทั่วไป ทำให้ร่างกายได้รับความกดดันมากกว่าปกติ ด้วยเหตุนี้ ร่างกายจึงต้องการการพักผ่อนมากกว่าคนปกติทั่วไป
ประการที่สอง ในขณะพักร่างกายจะสามารถปรนับตัวรับความกดดันได้ดีกว่าในระหว่างที่ทำการฝึกซ้อม และนี่คือส่วนหนึ่งของหลักการฝึกที่ใช้ความหนักเกินปกติ ดังนั้น ถ้าร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายจะไม่สามารถฟื้นสภาพจากความเมื่อยล้าและปรับสภาพสู่ความสมบูรณ์ได้เต็มที่ ผลที่ได้รับจากการฝึกจะด้อยประสิทธิภาพไปหรือไม่ได้ผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ
กฏสำคัญ 3 ข้อดังกล่าว เป็นสิ่งจำเป็นที่นักวิ่งและผู้ฝึกสอน ควรจะได้พิจารณาและนำมายึดถือปฏิบัติควบคู่กับแผนการฝึกซ้อม เพราะถ้าหากนักกีฬาที่เป็นนักวิ่งได้รับการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอด้วยปริมาณความหนักเบาที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง และได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักวิ่ง คือ ความสามารถที่จะได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นตามศักยภาพและวัยของตัวเอง
ขอให้นักวิ่งทุกท่านประสบความสำเร็จในการฝึกซ้อมตามจุดมุ่งหมายที่ปรารถนาด้วยดีตลอดไป

โดย อ.บุญส่ง นครสวรรค์ [27/02/2010 05:42]

ตอบโดย : ลุงขาว (หนุ่ม)


เปิดเข้ามาอ่านคร่าวๆครั้งหนึ่งแล้ว ตอนนั้นติดภาระกิจอยู่

วันนี้มีเวลา พยายามใช้สมาธิเก็บรายละเอียดทั้งหมด ด้วยเห็นตั้งแต่แรกว่า เป็นพื้นฐานสำคัญของความรู้ที่ต้องเข้าใจ เพราะพอเราฝึกวิ่งไปเรื่อยๆ บางทีเรามักจะมองข้ามหรือหลงลืมส่วนสำคัญเหล่านี้

ขอบคุณอ.บุญส่ง ที่ช่วยสรุปอย่างได้ใจความสำคัญ

ใครที่อ่านผ่านๆลวกๆ หากมีเวลาลองกลับไปอ่านอย่างละเอียดอีกทีครับ.ตอบโดย : อ.เปา

หากจะย่อให้จำง่ายๆ...

หลักพื้นฐานในการฝึกซ้อมคือ ร. ส. พ.

ร= รู้จักความสามารถตนเอง
ส= สม่ำเสมอในการฝึกซ้อม
พ= พักผ่อน

นักวิ่งทุกระดับควรมีหลักแบบนี้ไว้
หลายคน...คิดว่ายิ่งซ้อมมากยิ่งดี
จึงขาดการพักผ่อน
การพักผ่อนคือการพัฒนาภายใน...ให้เก่งขึ้น

ตารางการฝึก...จึงมีเรื่องการพักผ่อนเอาไว้

ขอขอบคุณ อ. บุญส่ง....ที่แนะนำสิ่งดีให้นักวิ่งครับ
ตอบโดย : กฤตย์

ให้นักวิ่งที่รักการพัฒนา กลับไปอ่าน
บทความของอาจารย์ส่งนี้อีกครั้ง
ก็อปไว้ เอามาแปะหัวนอนถึงหลักการสำคัญๆเหล่านั้น

พยายามเหลียวมองตัวเองเสมอๆว่า เราได้กำลัง
ดำเนินตามหลักการคลาสสิคนี้อยู่หรือเปล่า
หรือว่ากำลังเพิกเฉยและละเมิด แล้วจะแก้ไขปรับเอาอะไรออก แล้วทำอะไรเข้าไป

แล้วแปรมาเป็นหลักฝึกของตัวเอง เขียนตารางวิ่งได้

ต่อเนื่องอย่างนี้เป็นแรมปี ไปเรื่อยๆ แล้วคุณจะพัฒนาได้

 
 
โดย อ.บุญส่ง นครสวรรค์ 23/08/2017 21:28
 
แสดงความคิดเห็น :
ข้อความ :
CODE ** กรุณากรอกหมายเลข 054947
โดย :
(Username)
Password(สำหรับสมาชิก)
   
   
ประวัติชมรมวิ่ง | สมัครสมาชิก | ข่่าวสารงานวิ่ง | สาระน่ารู้ | กระทู้พูดคุย | รูปภาพงานวิ่ง
Copyright @ 2007-2010 www.bangkhunthianjoggingclub.com. All rights Reserved. Powered By knsworldnet.com|.