กลับหน้าแรก > กลับหน้ากระทู้
ผลแข่งขัน Central minimarathon Run for love and peace
 

over all ชาย 10.7 km
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 over all 1136 พ.อ.อ. สราวุธ งามศรี กองทัพอากาศ 35.06
2 over all 474 คุณ อดิสร ชูทอง อดิดาสรันเนอร์ 39.15
3 over all 602 คุณ ชนล ไชนพรพิสุทธิ์ สนามเทพหัสดิน 40.01
4 over all 2556 คุณ สมหวัง พระธานี สนามเทพหัสดิน 40.50
5 over all 2757 นนร. ธนากร เชิดพานิช นายร้อย จปร. 40.56
over all หญิง 10.7 km
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 over all 1218 คุณ อุไรวรรณ ดอนชาดา เพื่อนสวนลุม 46.44
2 over all 479 คุณ ณัฐชญา อัศวมณีกุล อดิดาสรันเนอร์ 48.13
3 over all 949 คุณ วันเพ็ญ สุดรักษ์ ธกส. 50.00
4 over all 1271 คุณ พัฐสุดา วิทยานนท์เอกทวี แบงค์ชาติ 51.40
5 over all 475 คุณ ธีรนันท์ พรหมศิริ อดิดาสรันเนอร์ 52.222
over all ชาย 6 km
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 over all 1958 คุณ พงศกร ศรีวิชัยวงค์ นายร้อย จปร. 24.58
2 over all 1079 คุณ พิชัย หงษ์จันทร์ ภูติอนันต์ 25.33
3 over all 1406 คุณ อาจหาญ มั่นคง วินเนอร์รัน 25.42
4 over all 589 ว่าที่ร้อยโท ภาณุ วิ่งตำรวจอยุธยา 53 25.59
5 over all 1021 คุณ ถิรพัชร สามคำ นายร้อย จปร. 26.14
over all หญิง 6 km
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 over all 743 คุณ อรปรียา เถาน้อย สถาวรรันนิ่งคลับ 29.06
2 over all 1805 คุณ จุฑารัตน์ อินทร์วิเชียร สนามเทพหัสดิน 30.22
3 over all 735 คุณ พิมญาดา เถาน้อย สถาวรรันนิ่งคลับ 31.21
4 over all 1082 คุณ รัตนา โชติกะคาม ภูติอนันต์ 31.55
5 over all 1350 คุณ รัตนาวลี ปาละนันท์ อิสระ 34.17
 
 
โดย สุเทพ บางขุนเทียน 17/09/2017 20:47
 
แสดงความคิดเห็น :
ข้อความ :
CODE ** กรุณากรอกหมายเลข 282245
โดย :
(Username)
Password(สำหรับสมาชิก)
   
   
ประวัติชมรมวิ่ง | สมัครสมาชิก | ข่่าวสารงานวิ่ง | สาระน่ารู้ | กระทู้พูดคุย | รูปภาพงานวิ่ง
Copyright @ 2007-2010 www.bangkhunthianjoggingclub.com. All rights Reserved. Powered By knsworldnet.com|.