กลับหน้าแรก > กลับหน้ากระทู้
ผลการแข่งขัน Thaihealth 2017 12-11-60
 

ประเภท/กลุ่มอายุ 3 กิโลเมตร/7-8 ปี
เพศ ชาย

BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
9001 42954 Alongkorn Rachatasomboon 12.25 1102004050711-
9001 42954 อลงกรณ์ รชตะสมบูรณ์ Thai ลงนาม
9075 42954 Jirayu Boonsing 12.56 1709901841749-
9075 42954 จิรายุ บุญส่ง Thai ลงนาม
0 #N/A #N/A 20.02 #N/A
0 #N/A ยังไม่มารายงานตัว #N/A ลงนาม
9745 #N/A Phatarawan Keawkamneodpong 26.15 #N/A
9745 #N/A ภัทรวรรณ แก้วกำเหนิดพงษ์ #N/A ลงนาม
9007 42954 Pratchaya Punyartip HH:MM:SS 1102170125245-
9007 42954 ปรัชญา ปัญญาทิพย์ Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 3 กิโลเมตร/9-10 ปี
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 9056 43017 Jakkit Bonthaisong 10.16 1301701435395-
9056 43017 จักรกฤษ บอนไธสง Thai ลงนาม
2 9095 42954 Karin Ruechai 10.32 1103101000782-
9095 42954 ฆฤณ ฤชัย Thai ลงนาม
3 9050 43017 Preraboonporn Chaiwan 11.43 1101801497165-
9050 43017 พีระบูลพร ชัยวรรณ Thai ลงนาม
4 9082 43017 Jeerapas Ponglom 11.46 1709901756296-
9082 43017 จีรพัส ป้องลม Thai ลงนาม
5 9740 #N/A Visanu Sangsiri 13.02 #N/A
9740 #N/A วิษณุ แสงสิริ #N/A ลงนาม


ประเภท/กลุ่มอายุ 3 กิโลเมตร/11-12 ปี
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 9058 43080 Ashita Torphimai 10.40 1100401290546-
9058 43080 อชิตะ ต่อพิมาย Thai ลงนาม
2 9057 43080 Chatchawan Pasarak 10.43 1301701418229-
9057 43080 ฃัฃวาลย์ ปาสารักษ์ Thai ลงนาม
3 9083 43080 Pathakorn Janyatham 11.33 1709901621480-
9083 43080 ปทากร จรรยาธรรม Thai ลงนาม
4 9088 43080 Chawatchakorn Karnjanakuldit 20.20 Chawatchakorn Karnjanakuldit-
9088 43080 ชวัชกร กาญจนกุลดิษฐ์ Thai ลงนาม
5 0 #N/A #N/A 22.25 #N/A
0 #N/A ยังไม่มารายงานตัว #N/A ลงนามประเภท/กลุ่มอายุ 3 กิโลเมตร/13-14 ปี
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 9008 13-14 Pornchinrat Jamroon 8.05 1103703728032-
9008 13-14 พรชินราช จำรูญ Thai ลงนาม
2 9041 13-14 Chusak Charoensi 8.13 1710700093241-
9041 13-14 ชูศักดิ์ เจริญศรี Thai ลงนาม
3 9009 13-14 Pornchinsri Jamroon 8.2 1103703728059-
9009 13-14 พรชินสีห์ จำรูญ Thai ลงนาม
4 9101 13-14 Natipong Kethirun 10.32 1103703683683-
9101 13-14 เนติพงษ์ เกตุหิรัญ Thai ลงนาม
5 9049 13-14 Kunakorn Yawichain 10.58 1101801304006-
9049 13-14 คุณากร ยาวิเชียร Thai ลงนาม
ประเภท/กลุ่มอายุ 3 กิโลเมตร/7-8 ปี
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 9113 42954 Bunyaporn Bunpok 11.50 1103500087865-
9113 42954 บุญญาพร บุญปก Thai ลงนาม
2 9738 #N/A Kornkamol Srisawan 13.58 #N/A
9738 #N/A กรกมล ศรีสวรรค์ #N/A ลงนาม
3 9089 42954 Chawapan Karnjanakuldit 20.40 Chawapan Karnjanakuldit-
9089 42954 ชวพรรณ กาญจนกุลดิษฐ์ Thai ลงนาม
4 9744 #N/A Thanyanan Boonnark 21.00 #N/A
9744 #N/A ธัญนันท์ บุญนาค #N/A ลงนาม
5 9019 42954 Kultharee Sookchai 31.00 1103500099367-
9019 42954 กุลธารีย์ สุขชัย Thai ลงนาม


ประเภท/กลุ่มอายุ 3 กิโลเมตร/9-10 ปี
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 9094 0 Arisa Saelee 10.23 1100801612541
9094 0 อริสา แซ่ลี้ 0 ลงนาม
2 9061 43017 Natchayaporn Pornmon 11.01 1749800436148-
9061 43017 ณัชยาภรณ์ พรมนต์ Thai ลงนาม
3 9084 43017 Waritsara Ruenlom 11.05 1709901676365-
3 open วาริศรา รื่นสม Thai ลงนาม
4 9085 43017 Sirikanya Parnurang 12.09 1709901699845-
9085 43017 สิริกันยา ปานอุรัง Thai ลงนาม
5 9087 43017 Chawapon Karnjanakuldit 23.58 Chawapon Karnjanakuldit-
9087 43017 ชวพร กาญจนกุลดิษฐ์ Thai ลงนามประเภท/กลุ่มอายุ 3 กิโลเมตร/11-12 ปี
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 9107 43080 Vasana Thonglue 10.32 1100703813100-
9107 43080 วาสนา ทองลือ Thai ลงนาม
2 9054 43080 Sasithon Loiphayom 11.07 1101801404809-
9054 43080 ศศิธร ลอยโพยม Thai ลงนาม
3 9086 43080 Janjira Prasertsang 11.31 1139700060648-
9086 43080 จันทร์จิรา ประเสริฐสังข์ Thai ลงนาม
4 9739 #N/A Achiraya doungkaew 13.40 #N/A
9739 #N/A อชิรญา ด้วงแก้ว #N/A ลงนาม
5 9741 #N/A Natalee Meejaiy 25.24 #N/A
9741 #N/A นาตาลี มีจ่าย #N/A ลงนาม


ประเภท/กลุ่มอายุ 3 กิโลเมตร/13-14 ปี
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 9060 13-14 Jirutchaya Pornmon 10.04 1749800339410-
9060 13-14 จิรัชยา พรมนต์ Thai ลงนาม
2 9052 13-14 Phatcharapha Pasarak 11.36 1609900597381-
9052 13-14 พัชราภา ปาสารักษ์ Thai ลงนาม
3 9073 13-14 Chanoknan Techanun 20.00 1101000108641-
9073 13-14 ด.ญ.ชนกนันท์ เตชะนันท์ Thai ลงนาม
 
 
โดย สุเทพ รุ่งโรจน์กิตติกุล [12/11/2017 20:57]
 

ความคิดเห็นที่ 1
ตอบโดย : สุเทพ รุ่งโรจน์กิตติกุล
(12/11/2017 20:57)

 
 
ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./บุคคลทั่วไป
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 4519 19-29 Nattawat Innum 00.34.04 1103701309920-
4519 19-29 ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม Thai ลงนาม


ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./บุคคลทั่วไป
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา เลขที่บัตร
1 6139 19-29 00.43.40 1.9303E+12
6139 19-29 สุนิสา พรหมแสง Thai ลงนาม
ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./15-18 ปี
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 3843 15-18 Yutphong Khachonkhemakon 00.39.45 8710773048544-
1074 19-29 ขจรเขมกร Thai ลงนาม
2 4323 15-18 Songwut Phommidet 00.42.23 1101801224126-
4323 15-18 ทรงวุฒิ พรมมีเดช Thai ลงนาม
3 2287 15-18 Phromviwat Kongkangwan 00.42.53 1103703182536-
2287 15-18 พรหมวิวัฒน์ ก้องกังวาลย์ Thai ลงนาม
4 2204 15-18 Chanon Chaiporpisuth 00.47.18 3369900120711-
2204 15-18 ชนล ชัยพรพิศุทธิ์ Thai ลงนาม
5 2280 15-18 Kittat Chinayan 00.48.22 1104300331844-
2280 15-18 กฤตัชญ์ ชิณาญาน Thai ลงนาม


ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./15-18 ปี
เพศ ชาย

BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
3843 15-18 Yutphong Khachonkhemakon 00.39.45 8710773048544-
1074 19-29 ขจรเขมกร Thai ลงนาม
4323 15-18 Songwut Phommidet 00.42.23 1101801224126-
4323 15-18 ทรงวุฒิ พรมมีเดช Thai ลงนาม
2287 15-18 Phromviwat Kongkangwan 00.42.53 1103703182536-
2287 15-18 พรหมวิวัฒน์ ก้องกังวาลย์ Thai ลงนาม
2204 15-18 Chanon Chaiporpisuth 00.47.18 3369900120711-
2204 15-18 ชนล ชัยพรพิศุทธิ์ Thai ลงนาม
2280 15-18 Kittat Chinayan 00.48.22 1104300331844-
2280 15-18 กฤตัชญ์ ชิณาญาน Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./18-29 ปี
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 6056 19-29 Yothin Yaprajan 00.35.20 1910100151523-
6056 19-29 โยธิน ยาประจันทร์ Thai ลงนาม
2 3537 19-29 Bang Lecong 00.35.40 B5354321-
3537 19-29 Vietnamese ลงนาม
3 5813 19-29 Pasit Ngoenyuang 00.38.59 1102200138994-
5813 19-29 พสิษฐ์ เงินยวง Thai ลงนาม
4 5309 19-29 Kittikul Shaysri 00.41.01 Kittikul shaysri-
5309 19-29 กิติคุณฉ ฉายศรี Thai ลงนาม
5 2605 19-29 Tanathip Rungsawang 00.41.26 1489900221961-
2605 19-29 ธนาธิป รุ่งสว่าง Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./30-39 ปี
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 6146 0 00.35.41 3.7706E+12
6146 0 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ 0 ลงนาม
2 4002 30-39 Wanat Samphaongern 00.37.10 1102000285519-
4002 30-39 วนัส สำเภาเงิน Thai ลงนาม
3 4798 30-39 Teerabutr Suthivoranunkul 00.38.39 4101200014679-
4798 30-39 ธีรบุตร สุทธิวรนันท์กุล Thai ลงนาม
4 2127 30-39 Singha Pandum 00.39.11 3750300290711-
2127 30-39 สิงหา ปานดำ Thai ลงนาม
5 4710 30-39 Bunpraphing Kumsamdeang 00.40.52 3460900274779-
4710 30-39 บุญประพิ้ง คำสำแดง Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./40-49 ปี
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 3580 40-49 Chaiyut Jaingamkum 00.37.27 3730200858261-
3580 40-49 ชัยยุทธ ใจงามกุล Thai ลงนาม
2 5511 40-49 Suthep Sampantamat 00.38.09 3800200126561-
5511 40-49 สุเทพ สัมพันธมาส Thai ลงนาม
3 4189 40-49 Atharn Mankhong 00.39.20 3800400024249-
4189 40-49 อาจหาญ มั่นคง Thai ลงนาม
4 5433 40-49 Niwat Sapoo 00.40.11 3310101089262-
5433 40-49 นิวาศ สระภู Thai ลงนาม
5 4438 40-49 Suphap Mongkoldee 00.40.18 3311101084164-
4438 40-49 นายสุภาพ มงคลดี Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./50-59 ปี
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 5536 50-59 Somchit Phosri 00.41.28 3620101483910-
5536 50-59 สมจิตร โพธิ์ศรี Thai ลงนาม
2 2915 50-59 Rungsarit Paksuchon 00.41.36 3140600408349-
2915 50-59 รังสฤษดิ์ ภาคสุชน Thai ลงนาม
3 4620 50-59 Surachai Phunsap 00.42.18 3101900594408-
4620 50-59 สุรชัย พูลทรัพย์ Thai ลงนาม
4 4287 50-59 Witchaya Riddhidej 00.42.54 3120600343646-
4287 50-59 วิชญา ฤทธิเดช Thai ลงนาม
5 5534 50-59 Prasith Tankaew 00.43.25 3570500341362-
5534 50-59 ประสิิิทธิ์ ตันแก้ว Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./60-69 ปี
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 3309 60-69 Phanuwat Dangsuk 00.44.50 3959900494101-
3309 60-69 พาณุวัฒน์ แดงสุข Thai ลงนาม
2 5183 60-69 Samran Buatui 00.48.40 3750100394441-
5183 60-69 สำราญ บัวตุ๋ย Thai ลงนาม
3 5593 60-69 Sakolsak Lowilai 00.50.22 Sakolsak Lowilai-
5593 60-69 สกลศักดิิ์ หล่อวิไล Thai ลงนาม
4 4411 60-69 Suchat Yaemwongsri 00.50.41 3100100232683-
4411 60-69 Thai ลงนาม
5 4166 60-69 Prasit Jintanatham 00.52.13 5101499032005-
4166 60-69 ประสิทธิ์ จินตนธรรม Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./70 ปีขึ้นไป
เพศ ชาย

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 5597 70+ Amnuay Srithongsuk 00.53.48 3100503191543-
5597 70+ อำนวย ศรีทองสุข Thai ลงนาม
2 3381 70+ Nivat Charnprasitphop 00.56.00 4100500123111-
3381 70+ นิวัฒน์ ชาญประสิทธิ์ผล Thai ลงนาม
3 2259 70+ Supote Supavatviboon 1.03.45 3319900024194-
2259 70+ สุพจน์ ศุภวัตรวิบูลย์ Thai ลงนาม
4 2258 70+ Jan Suksabai 1.08.38 3909800136777-
2258 70+ จันทร์ สุขสบาย Thai ลงนาม
5 2639 70+ Praset Petchpong 1.09.48 3700501090370-
2639 70+ ประเสริฐ เพชรผ่อง Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./15-18 ปี
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 4306 15-18 Nattaporn Thamtieng 00.48.15 1718800024558-
4306 15-18 ณัฐพร ธรรมเที่ยง Thai ลงนาม
2 3842 15-18 Sukanya Chutitakonkanok 00.48.51 8710776004874-
3842 15-18 สุกัญญา สุกัญญาชุติตากรกนก Thai ลงนาม
3 5187 15-18 Rujikarn Kumputtipong 00.59.10 1700401340947-
5187 15-18 รุจิกาญจน์ คุ้มพุฒิพงศ์ Thai ลงนาม
4 3841 15-18 Sumittra Thongphaphumkamchon 1.07.44 1710700085612-
3841 15-18 สุมิตรา ทองผาภูมิกำจร Thai ลงนาม
5 2618 15-18 Phantipa Chobvijankarn 1.22.30 1100401057485-
2618 15-18 พรรณทิพา ชอบวิจารณ์การ Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./18-29 ปี
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 2964 19-29 Kanlaya Sankaw 00.44.28 1100500392797-
2964 19-29 นางสาวกัลยา สารข้าว Thai ลงนาม
2 3840 19-29 Non Thongphaphum 00.44.44 6710772035671-
3840 19-29 นนท์ ทองผาภูมิ Thai ลงนาม
3 6145 0 00.47.17 1.5004E+12
6145 0 อรวรรณ สินเสร้า 0 ลงนาม
4 2483 19-29 Maliwan Kwangthong 00.51.20 1320700264740-
2483 19-29 มะลิวัลย์ กวางทอง Thai ลงนาม
5 4510 19-29 Emily Rugg 00.54.13 533590490-
4510 19-29 British ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./30-39 ปี
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 1191 30-39 Sirinapa Kanjanathongsee 00.45.46 1101400904690-
1191 30-39 ศิรินภา กาญจนาทองสี Thai ลงนาม
2 4098 30-39 Jutima Rachjaroen 00.47.48 1331000101075-
4098 30-39 จุติมา ราชเจริญ Thai ลงนาม
3 1066 30-39 Jidapa Sulintaboon 00.51.35 3102002064893-
1066 30-39 จิดาภา สุลินทบูรณ์ Thai ลงนาม
4 2305 30-39 Nadtanan Phaladechanon 00.53.06 2349900037867-
2305 30-39 ณัฏฐนันท์ พละเดชานนท์ Thai ลงนาม
5 3984 30-39 Budsara Tengke 00.55.06 1249900098851-
3984 30-39 บุษรา เต็งแก Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./40-49 ปี
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 2440 40-49 Jutharun Inwichian 00.46.07 3700200424775-
2440 40-49 จุฑารัตน์ แหม่ม Thai ลงนาม
2 5535 40-49 Nopparat Chanwiwatkitjakan 00.46.14 3101500642375-
5535 40-49 นางสาวนพรัตน์ ชาญวิวัฒน์กิจการ Thai ลงนาม
3 4444 40-49 Rattana Chohtigakam 00.49.08 3610400379049-
4444 40-49 รัตนา โชติกะคาม Thai ลงนาม
4 1454 40-49 Kwandao Jarat 00.51.10 3330501255704-
1454 40-49 ขวัญดาว จะรัตน์ Thai ลงนาม
5 4511 40-49 Panicha Chaiat 00.52.35 3110102541411-
4511 40-49 ปณิชา ไชยอรรถ Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./50-59 ปี
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 3212 50-59 Wirawan Naothaworn 00.49.25 3102002436031-
3212 50-59 วิลาวัณย์ เนาถาวร Thai ลงนาม
2 5533 50-59 Piyanan Rungreung 00.49.30 3609900234269-
5533 50-59 ปิยะนันท์ รุ่งเรือง Thai ลงนาม
3 4859 50-59 Boonsri Rungpakdeesawat 00.51.00 3950200166723-
4859 50-59 บุญศรี รุ่งภักดีสวัสดิ์ Thai ลงนาม
4 2243 50-59 Kanungnit Naewkhamdee 00.53.06 3300100164686-
2243 50-59 คนึงนิจ แนวคำดี Thai ลงนาม
5 1785 50-59 Thitichaya Rodchanasadtakan 00.55.28 3710600601747-
1785 50-59 ฐิติชญา โรจนเศรษฐการ Thai ลงนาม

ประเภท/กลุ่มอายุ 10 กม./60 ปีขึ้นไป
เพศ หญิง

อันดับ BIB รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล เวลา ชม:นาที:วินาที บัตรประจำตัวประชาชน
1 4301 60+ Atcharawan Kongsiriwattanakul 1.00.29 3100400348784-
4301 60+ อัจฉราวรรณ ของสิริวัฒนกุล Thai ลงนาม
2 2644 60+ Yuppadee Limaroon 1.01.01 3101203191735-
2644 60+ ยุพดี ลิ่มอรุณ Thai ลงนาม
3 4461 60+ Rueng Chanhome 1.03.50 3100902321556-
4461 60+ เรือง จันทร์โฮม Thai ลงนาม
4 1975 60+ Somwang Chanaphai 1.04.09 3300101192438-
1975 60+ สมหวัง ชนะภัย Thai ลงนาม
5 3077 60+ Salini Samranjit 1.14.25 3120101256845-
3077 60+ สาลินี สำราญจิตต์ Thai ลงนาม
   

แสดงความคิดเห็น :
ข้อความ :
CODE ** กรุณากรอกหมายเลข 968739
โดย :
(Username)
Password(สำหรับสมาชิก)
   
   
ประวัติชมรมวิ่ง | สมัครสมาชิก | ข่่าวสารงานวิ่ง | สาระน่ารู้ | กระทู้พูดคุย | รูปภาพงานวิ่ง
Copyright @ 2007-2010 www.bangkhunthianjoggingclub.com. All rights Reserved. Powered By knsworldnet.com|.