กลับหน้าแรก > กลับหน้ากระทู้
บันไดสู่การมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี
 

บันไดสู่การมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี
โดย อ.บุญส่ง นครสวรรค์

วันขึ้นปีใหม่ไทยเพิ่งผ่าน และหลายท่านได้มีส่วนร่วมทำบุญให้กับผู้สูงวัย(ไม่อยากเรียกว่า ผู้ชรา) เพราะคนทุกเพศทุกวัยไม่สามารถหยุดวันเวลาได้ แต่ที่จะพอหยุดได้บ้าง คือ สังขารด้วยการดูแลสุขภาพตัวเอง หรืออาจปรุงแต่งอวัยวะบางส่วนได้บ้าง แต่ไม่สามารถทำได้ทั้งหมด

การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด คือ ตัวเองเป็นผู้ดูแลตนเอง ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเรา แม้แต่แพทย์เองก็ต้องมีข้อมูล หรือสมมุติฐานโรคของคนไข้จึงสามารถวินิจฉัยได้

เมื่อตัวเอง คือ ผู้ที่ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดของตนเอง ขอนำเสนอ "บันไดการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี" เพื่อไว้เสริมสร้างและตรวจสอบสุขภาพตัวเองพอเป็นแนวทาง 4 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่หนึ่ง การออกกำลังกาย

ทุกท่านคงทราบดี แต่จะไม่ลงลึกในรายละเอียด ขอย้ำให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ใน 3 ประเด็นที่จะกล่าวถึง คือ

1. การเรียนรู้ความหมายและความคิดรวบยอดของสุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย (สมรรถภาพทางกาย ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการวิ่ง ที่นักวิ่งหลายๆ ท่านมองข้ามในเรื่องของสมรรถภาพทางกาย)

2. การเรียนรู้กิจกรรมและ ความสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

3. การเรียนรู้และเข้าใจถึงสุขนิสัยส่วนบุคคล(ส่วนตัว) ด้านการออกกำลังกาย

ขั้นที่สอง การสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ต้องรู้และเข้าใจ ใน 2 ประเด็น คือ

1. ต้องบรรลุถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง (สำหรับประเด็นนี้ จะมีเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในวัย 20 - 59 ปี แยกตามเพศชายและ หญิง)

2. สามารถกำหนดเป้าหมายการมีสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายที่ดีของตัวเองได้

ขั้นที่สี่ การทดสอบด้วยตัวเอง ประกอบด้วย

1. มีการประเมินสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง

2. สามารถแปลผลการทดสอบสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายได้ด้วยตนเอง

ขั้นที่สี่ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ขั้นนี้เป็นขั้นที่สำคัญ เมื่อดำเนินการผ่านมาสามขั้น ต้องรู้และเข้าใจคุณค่าของสุขภาพและ สมรรถภาพทางกาย สามารถปรับและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายของตัวเองได้บนฐานที่เป็นจริง

บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกท่านทั้งที่เป็นนักวิ่งและ ไม่ใช่นักวิ่งพอจะนำแนวทางบันได 4 ขั้น ไปสร้างและเสริมให้ตัวเองมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์และวัยของตัวเอง


 
 
โดย อ.บุญส่ง นครสวรรค์ 24/11/2017 21:08
 
แสดงความคิดเห็น :
ข้อความ :
CODE ** กรุณากรอกหมายเลข 161783
โดย :
(Username)
Password(สำหรับสมาชิก)
   
   
ประวัติชมรมวิ่ง | สมัครสมาชิก | ข่่าวสารงานวิ่ง | สาระน่ารู้ | กระทู้พูดคุย | รูปภาพงานวิ่ง
Copyright @ 2007-2010 www.bangkhunthianjoggingclub.com. All rights Reserved. Powered By knsworldnet.com|.